مهندسی و بازرگانی آرزین توان صنعت

AC Drive

درایو یا کانورتور فرکانس و یا کنترل کننده دور موتور برای تنظیم دور الکتروموتورهای Ac (سه فاز) استفاده میگردد، درایوها قادرند دور موتور را از صفر تا چندین برابر دور نامی موتور و بطور پیوسته تغییر دهند، تنظیم دور در الکتروموتورها علاوه بر منعطف نمودن پروسه های صنعتی ، در کاربردهای زیادی منجر به صرفه جوئی انرژی هم میگردد، علاوه بر آن درایوها جریان راه اندازی کشیده شده از شبکه را به میزان زیادی کاهش میدهند.

download (1)

sinee untitled 1

 

 

 

index2522index,kj