مهندسی و بازرگانی آرزین توان صنعت

Power Supply

همانطور که می دانید هر وسیله الکترونیکی بنا به طراحی خاص خود ، به ولتاژ و آمپراژ مشخصی جهت راه اندازی و کارکرد نیاز دارد . منبع تغذیه دستگاهی است که قادر است از یک ورودی با ولتاژ و آمپراژ ثابت ( بنا به طراحی داخلی خود) ، ولتاژ و آمپراژ مختلفی را تولید نماید .

index 112 untitled 2