مهندسی و بازرگانی آرزین توان صنعت

باشگاه مشتریان

خدمات ویژه باشگاه مشتریان شرکت آرزین توان صنعت

فروش:

 • اولویت در دریافت سفارشات

 

خدمات پس ازفروش:

 • اولویت در ارائه خدمات پس از فروش و تعمیرات
 • %۱۰ تخفیف تعمیرات
 • %۱۰ تخفیف آموزش
 • آموزش یک ساعته خصوصی رایگان
 • شرکت در سمینار های آموزشی
 • ارسال نمونه برنامه و راهنمای فارسی محصولات
 • اعلام بروز رسانی نرم افزارها
 • ارسال فیلمهای آموزشی نرم افزارها
 • دریافت مقالات اتوماسیون صنعتی
 • ارتباط آنلاین با مشتریان
 • اطلاع رسانی ویژه درمورد محصولات جدید