مهندسی و بازرگانی آرزین توان صنعت

تابلو برق

تابلوی برق به عنوان مجموعه ای که در آن یک یا چند وسیله قطع و وصل همراه با تجهیزات کنترل، اندازه گیری، حفاظتی، تنظیم کننده و غیره ؛ به منظور ایجاد ارتباطات لازم بین آنها و سایر تجهیزات خارج از تابلو به وسیله هادی های مسی وجود دارد، می‌باشد. به طور کلی هر جا که بحث بهره برداری انرژی الکتریکی در تولید، انتقال و توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی و کنترل تجهیزات مصرف کننده انرژی الکتریکی مطرح باشد، وجود تابلوهای برق ضرورت می‌یابد.

لازم به ذکر است که جهت فراگیری فنون مربوط به تابلوهای برق نیاز به فراگیری چندین آیتم اصلی می باشد:

۱-     اصول کلی و استانداردهای مربوط به تابلو های برق و محفظه های الکتریکی مانند درجه حفاظتی IP و درجه بندی جداسازی محفظه ها Segregation و مقابله با عوامل جوی و …
۲-     اصول تخصصی در مورد تابلو های برق ، مقادیر نامی مانند ولتاژ و جریان نامی و ..
۳-     آشنایی با تجهیزات الکتریکی و عملکرد آنها و نحوه انتخاب صحیح آنها
۴-     آشنایی با تاسیسات الکتریکی و محاسبات مربوطه
۵-     آشنایی با دروسی مانند رله و حفاظت سیستم ها – طرح پست الکتریکی و …
۶-     آشنایی با طراحی مدارات فرمان و کنترل و لاجیک

 

 

 

 

 

 

  • کلیه تابلوهای تولید شده توسط این شرکت با استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می گردد.
  • کلیه تابلوهای تولید شده توسط این شرکت به همراه نقشه طراحی شده با نرم افزار ePlan میباشد.