مهندسی و بازرگانی آرزین توان صنعت

ماژول افزایش رله ۳۰A

ماژول افزایش رله  ۳۰A یک برد کمکی جهت افزایش تعداد خروجی های رله است که با اتصال به برد کنترل و پردلزش می توان خروجی رله را در این ماژول تا ۲۰۰۰ عدد افزایش داد.

  • ۸ عدد LEDبرای نمایش وضعیت روشن بودن رله ها
  • ابعاد : ۱۱۱x115mm

رله 30